Rapla Huvikool

Huvikool asub ühes majas Rapla Kultuurikeskusega, Tallinna mnt 17a, Rapla linn, 79513 Rapla vald, Raplamaa (kinomaja sokli ja I korrus).

Rapla Huvikoolis töötab õppekava alusel kaks stuudiot: Rapla laulustuudio ja
Rapla õmblusstuudio.
Lisaks on meil ka bändi- ja teatriring.

Rapla laulustuudio

Õpetaja Thea Paluoja

Rapla Laulustuudio on huvikooli juures töötav lauluõppevorm, mille sisuks on vokaaltehniline töö erinevate kooslustega vanuseastmete ja võimete järgi. Stuudio töös osalevad 3-18 aastased noored lauljad.

Eelkõige lauldakse koorides. Oma võimeid saab proovile panna aga ka väiksemates vokaalkoosseisudes ja solistina. Rapla Laulustuudios töötab Mudilaskoori eelkoor, mudilaskoor, lastekoor ja neidude koor.

Stuudiovormi hakkas Thea Paluoja kasutama juba aastal 1990.

www.raplalaulustuudio.ee

Kokkuleppel õpetajaga erinevatel kellaaegadel.

Rapla õmblusstuudio

Õpetaja Ira Veiksaar

Rapla Õmblusstuudiosse on oodatud õppima nii lapsed, noored kui ka täiskasvanud.

Õmblusring alustas tööd 1990. aastal huvikooli ringina. Tänaseks on sellest välja kasvanud stuudio, kus soovi korral õmblemise kunsti, moodi, tegumoodi, kanga valikut, värvi sobivust, lõigete võtmist jne õpivad noored kooliväliselt eluaastates 7–18. Samuti on oodatud õmblema ka täiskasvanud õppurid. Stuudiost lahkuja omab enamikul juhtudel elementaarseid oskuseid õmbluskunstist. 5–6 aastat õppinud õpilane on võimeline tegema keerulisemaid esemeid (kostüümid, voodriga jakid, isegi mantlid).

Kokkuleppel õpetajaga erinevatel kellaaegadel.

Bändiring

Õpetaja Argo Niinemets
Bändiringi eesmärk on loomingulises ja toetavas keskkonnas arendada õpilaste koosmängimise oskust. Bändiringis osaleda sooviva noore eelduseks on ühe instrumendi (vähemalt algtasemel) valdamine. Osaleda saavad Rapla valla 4.-9. klassi noored.

Teatriring

Õpetaja Piia Põder

Teatriringi eesmärk on pakkuda vanema kooliastme noortele võimalust loominguliseks eneseteostuseks läbi teatrimeediumi.

Selleks luuakse võimalused teatrikunsti sisu ja vormi tundmaõppimiseks, isiksuslikuks- ja sotsiaalseks arenguks, teatriteadmiste, – tehnikate ja – oskuste omandamiseks.

Teatriringis osalejad leiavad õpitu eksponeerimiseks võimalused Rapla Kultuurikeskuses lavastatavates etendustes seoses riiklike- või kohalike tähtpäevade tähistamisega.

Kontakt

Rapla Huvikooli kontaktid

Thea Paluoja

Laulustuudio õpetaja

Ira Veiksaar

Õmblusstuudio õpetaja